Sopp

Alle typer sopp som opptrer i bolighus er forårsaket av fuktighet, enten etter vannlekkasje eller kondens. Felles er behovet for utlufting og sirkulasjon i luften, og uttørking. Felles for alle soppene er at de kan forårsake problemer i luftveiene som for eksempel astma og allergier. Vi har 0 som toleransegrense i Norge, og det er viktig å utbedre skader og behandle soppen.
Mange opplever problemer med muggsopp etter vannskader eller dårlig inneklima.
Vi foretar prøver for å påvise vekst og eventuell sanering.

Muggsopp finnes normalt i alle miljøer. Forekomsten av muggsporer varierer imidlertid sterkt med årstiden. For de fleste typer finner man det høyeste antallet i uteluften på sommeren og høsten. Da er uteluften hovedkilden til mugg også i inneluften.

Vekst av muggsopp på materialer inne avhenger av fysiske og kjemiske egenskaper i materialene, næringsinnhold, hva de er forurenset av og fremfor alt hvorvidt de tilfredsstiller de forskjellige arter mikroorganismers varierende krav til fuktighet.

Normalt skal det ikke være vekstvilkår for muggsopp innendørs. Når overflatetemperaturer regelmessig faller under duggpunktet (den temperaturen hvor vanndamp går over til væske) kan kondens medføre gode vekstbetingelser. Slike forhold kan oppstå ved kuldebroer (nedkjøling i punkter/områder med sviktende isolasjon i vegger og tak).

Regelmessig relativ fuktighet (RF) over 70 % kan være tilstrekkelig for muggvekst. Næring som skitt, støv eller hudrester på konstruksjoner eller overflater kan gi muggvekst ved lavere fuktighet. Kondens inne i bygningsmaterialer som betong, murstein og gips kan fungere som et reservoar for fuktighet og derved føre til muggvekst, selv under forhold hvor overflaten tørker ut.

Bestill takst eller tilstandsrapport. 

INNEKLIMA
Vi kan forestå en total inneklimavurdering av bolig / bedrift for å kartlegge eventuelle problemer
og anbefale forandringer
. Vi foretar bakteriekontroll etter kloakk og flomskader. Det kan også være viktig med
kvalitetskontroll etter sanering.

Luftveisproblemer.
Der hvor det forekommer luftveisproblemer og det kan være mistanke om store forekomster av
sporer eller annen luftforurensing kan vi være behjelplige med å foreta luftprøver.