Duekontroll

Duer
Vi tilbyr å være behjelpelig med duekontroll. Duer forurenser sine omgivelser voldsomt med ekskrementer. Ekskrementer fra duer er så sterkt at det kan etse skader på billakk. Duer kan ofte smitte med blodsugende duelus i de bygningene de har tatt bolig. Duer kan også være smittebærer av salmonella, campylobacter og yersinia. Enkelte kan også smitte med papegøyesyke og psittakose med symptomer som likner på influensa med feber, hodepine og hoste, men kan medføre lungebetennelse og andre alvorlige helseproblemer Når byduene får anledning til å etablere reir får de ofte tre til fire kull i løpet av året og formeringen skjer raskt. Duer er stasjonære og foretar bare små vandringer. Ofte ser vi takrenner blir tiltettet av reir og rester fra duer. Det er i dag mange fine tekniske hjelpemidler for å hindre etablering av duer på bygninger og vi er behjelpelige med å finne riktig løsning.
Kontakt oss for besiktigelse og løsning på problemet.

Måker er også blitt et problem i mange områder og vi er behjelplig med å hindre etablering av disse på samme måte som med duer.