Inneklima

Østlandske Inneklima as er en del av Østlandske Gruppen og arbeider med å sikre kjellere for fukt. For å få et godt inneklima må vi ha et samspill mellom frisk luft og balansert fuktighet.
Kommer dette ut av balanse  gir vi fort grunnlag for et vekstmiljø der muggsopp
vil kunne spire. Dette er spesielt viktig etter vannskader og fuktinntrengning.
Muggsoppsporer finnes i alle bygninger, med vi skal ikke ha vekst av muggsopp.
Det er også viktig å vite at død muggsopp er en like stor helserisiko som levende,
derfor er den beste måten å sanere  muggsopp på å fjerne den fysisk.
Deretter må vi kartlegge årsaken til at muggsopp fikk vekstmuligheter og eliminere
videre vekst.
Ett godt inneklima starter med en tørr kjeller. Ved manglende eller defekt drenering anbefaler vi å montere et elektroosmoseanlegg. Dette vil holde grunnmuren tørr, og du behøver ikke å grave, fjerne terrasser, beplantning osv. Elektroosmose kan monteres både innvendig og utvendig, dette tilpasser vi deres behov. Elektroosmose er en fullverdig drenering. Med en tørr kjeller kan oppvarmingskostnadene reduseres med opptil 40%.
Vi foretar også kjerneboring og monterer miniventilator eller avfuktningsanlegg. Dette sikrer inneklimaet.
I forbindelse med sanering av fukt kan vi også ta luft og overflate prøver for å kartlegge om det også er blitt et muggsopp problem.

For å ha en konstant fjerning av sopp, bakterier, virus anbefaler vi montering av Biozon luftrenser, Disse dreper alle (99,9%) typer bakterier og virus på 0,49 sek. Som befinner seg både i luft og på overflater.

Vi kan forestå en total inneklimavurdering av bolig / bedrift for å kartlegge eventuelle
problemer og anbefale forandringer. Vi foretar bakteriekontroll etter kloakk og flomskader, og det kan være viktig med kvalitetskontroll etter sanering.

Østlandske Skadedyrkontroll as foretar kontroll og testing for muggsopp og bakterier.

Ved mistanke om at omgivelsene utsettes for muggsopp, kontakt oss for en besiktigelse og vi utarbeider forslag til sanering.