Meny

VELKOMMENInneklima
Østlandske Inneklima as er en del av Østlandske Gruppen og arbeider med fuktsikring av kjellere.
Inneklima er viktig i hverdagen, med store utfordringer for å unngå sykdomsfremkallende tilstander. Østlandske Skadedyrkontroll foretar tester mot muggsopp og bakterier. Et godt inneklima starter med en tørr kjeller. Har du mugg eller saltutslag på muren tyder dette på fukt. Vi kan montere elektroosmoseanlegg for uttørking der hvor det er sviktende eller ikke drenering. Med en tørr kjeller kan du redusere oppvarmingskostnadene i boligen med opptil 40%.
Vi arbeider også med forbyggende arbeider, og kan være behjelpelig med å sikre eiendommen mot angrep. Enten som engangsoppdrag, eller ved serviceavtaler.
Ved mistanke om angrep eller ved konkrete problemer, kontakt oss for en besiktigelse og vi vil utarbeide et
forslag på sanering.

Skadedyr
Østlandske Skadedyrkontroll  er en del av Østlandske Gruppen, et firma spesialisert på sanering av skadedyr og insekter. Vi sanerer alle typer skadedyr og insekter og har off. godkjennelse for dette arbeide. Vi dekker østlandet som område.

Taksering
Vi har spesialisert oss med taksering innen området skadedyr, sopp og råte, og vi er
medlem i Skadedyr Bransjens Takseringsforbund. Vi har taksert siden 1986.