Meny

Maur

Det er påvist 43 arter maur i Norge, men det er som oftest bare noen få av disse vi stifter bekjentskap med. Den mauren alle kjenner er rød og sort jordmaur (sukkermaur) som hos de fleste opptrer på kjøkken, oppvaskmaskin, bad og stue tidlig på våren. Inntil det blir varmt nok for de å leve ute i naturen. Denne mauren har ofte tuene sine tett inntill grunnmuren på boligen og dermed kort vei inn i huset. Opptrer mauren i slike antall at de blir en plage er det kjekt å kunne tilkalle hjelp for å utrydde disse. Husk at mauren også kan skape et hygienisk problem. Om mauren ikke går ut og blir borte på våren/forsommer har de mest sannsynlig etablert seg i boligen og du vil som oftest trenge profesjonell hjelp for å utrydde disse.

Stokkmaur etablerer seg ofte i et område med litt fukt eller en gammel vannskade, hvor veden er lettere å bearbeide, men kan også etablere seg i friskt nytt trevirke. Stokkmauren er den største av maurene våre og kan måle fra ca. 5mm til 20 mm, og opptre i flere farger, fra brunsort, sort, lysere/mørkere brun. Det forekommer at du kan høre mauren knaske i vegg eller gulv. All maur er varmekjær og etablerer seg helst i nærheten av varme eller i sydveggen. Ser du stokkmaur inne boligen tilstadighet har du maur etablert i huset. ( Og det er ikke noe som heter stor skogsmaur )
Har du stokkmaur, kontakt hjelp. Ikke forsøk å utrydde denne selv, i de aller fleste tilfellene spres mauren i stedet og blir vanskeligere å utrydde i ettertid.

Skogsmaur (tue maur) etablerer seg svært sjelden inne i en bygning, men det kan forekomme om tuen blir forstyrret eller forsøkt utryddet på en ikke profesjonell måte. Forsøk aldri å utrydde en tue med diesel osv. eller å brenne den. Dette fungerer svært sjelden og har lett for å spre tuen isteden. Kontakt profesjonelle for råd og hjelp.

Felles for maurene er at de får vinger i svermingstiden, og opptrer da i store svermer som flyr og setter seg ofte på huset, og kan se dramatisk ut.